Menu
Produkt dnia
MIJAMY się SOR
MIJAMY się SOR
182,00 zł
szt.
Regulamin sklepu

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO „MI JA MY SIĘ”


Sklep „Mi Ja My Się” dostępny pod adresem www.mijamysie.com, prowadzony jest przez firmę Kamil Szygulski z siedzibą 53-030 Wrocław, ul. Przyjaźni 42/7
NIP 8992849919


WARUNKI OGÓLNE


1. Sklep MIJAMY SIĘ prowadzi sprzedaż detaliczną gier planszowych za pośrednictwem strony internetowej www.mijamysie.com
2. Zakupów w sklepie mogą dokonywać wyłącznie osoby pełnoletnie.
3. Podane ceny są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Na każdy sprzedany towar wystawiana jest faktura VAT.
4. Zamówione produkty dostarczane są na terenie kraju i zagranicę za pośrednictwem przesyłki kurierskiej DPD.

 

ZASADY SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ


5. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie przez Zamawiającego formularza zamówienia, udostępnionego przez firmę na stronie sklepu internetowego.
6. Zakupione towary są dostarczane pod adres wskazany w formularzu zamówień.
7. Wysyłka zamówionych produktów następuje najpóźniej do 3 dni roboczych, licząc od dnia następnego od złożenia zamówienia.
8. Termin dostawy paczki z zamówionymi produktami zależny jest od firmy kurierskiej DPD. Standardowy termin wnosi do 2 dni roboczych. Firma nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia spowodowane działaniem firmy DPD.
9. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację złożonego zamówienia, firma zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia - o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Zamawiającego.
10. Zamówione produkty mogą zostać wysłane za granicę, jednakże koszt takiej wysyłki jest ustalany indywidualnie i pokrywany przez klienta. W przypadku wybrania przez Klienta takiej opcji należy wskazać to w polu uwagi w formularzu zamówienia (zamówienie za pomocą Sklepu), wskazać w e-mailu (zamówienie za pomocą e-maila) bądź skontaktować się z nami telefonicznie tel. +48 508-427-666.


PŁATNOŚCI


11. Po złożeniu zamówienia w Sklepie Mi Ja My Się kupujący zobowiązany jest do zapłaty za zamówione produkty.
12. Przyjmowane są następujące formy płatności:
• za pobraniem – płatność przy odbiorze przesyłki,
• płatność za pomocą systemu PayU – zgodnie z zasadami systemu obsługującego serwis PayU,
• przelew bankowy
13. W przypadku dokonania płatności za pomocą systemu PayU wysyłka zamówionych produktów nastąpi po wpłynięciu opłaty za zamówienie.


ODSTĄPIENIE OD UMOWY


14. Klient jest uprawniony do odstąpienia (zrezygnowania) z zakupionego w Sklepie Internetowym towaru bez podania przyczyny w terminie 14 dni od daty otrzymania przesyłki.
15. Rezygnacja z zakupu oznacza odstąpienie od umowy sprzedaży towaru zakupionego w Sklepie Internetowym. W przypadku odstąpienia od umowy Klient oraz Sklep zobowiązane są do zwrotu sobie nawzajem otrzymanych świadczeń.
16. W celu skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy, Klient zobowiązany jest przesłać oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
17. Klient odstępujący od umowy może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy na formularzu (umieszczonym na stronie), który stanowi załącznik do niniejszego regulaminu bądź złożyć jakiekolwiek inne, jednoznaczne oświadczenie, w którym informuje o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć w formie korespondencji e–mail.
18. W przypadku złożenia oświadczenia o odstąpieniu w formie korespondencji e-mail, Sklep niezwłocznie potwierdzi Konsumentowi na e-mail (podany przy zawieraniu umowy i inny jeżeli został podany w złożonym oświadczeniu) otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
19. Zwrot towaru w przypadku odstąpienia:

a) W przypadku odstąpienia przez Klienta od umowy na zasadach opisanych powyżej, jest on zobowiązany do zwrotu towarów objętych umową, od której odstąpił.

b) Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy, na adres Elżbieta Goślicka ul. Piaski 40, 87-500 Rypin.

c) Do zachowania terminu do zwrotu, o którym mowa w pkt. b) powyżej wystarczy odesłanie towaru przed upływem wskazanego powyżej terminu.

d) Klient ponosi koszty bezpośrednio związane ze zwrotem towaru, dlatego towary nie mogą być zwracane za zaliczeniem pocztowym lub inną formą skutkującą koniecznością pokrycia kosztów zwrotu przez Sklep.
20. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.
21. Zwrot płatności uiszczonych przez Klienta w przypadku odstąpienia regulowany jest w punktach 33-36.


REKLAMACJA TOWARU


22. Sklep odpowiada wobec Klienta za wady towaru na zasadach określonych przepisami ustawy Kodeks Cywilny oraz innych przepisach prawa.
23. W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ogranicza uprawnień Klienta jakie przysługują mu na podstawie przepisów obowiązującego prawa.
24. Reklamację można składać wysyłkowo na adres Elżbieta Goślicka ul. Piaski 40, 87-500 Rypin.
25. Reklamację należy złożyć pisemnie wraz z: a) reklamowanym towarem, b) dołączoną kopią potwierdzenia zamówienia, c) opisem problemu, d) wskazaniem adresu e-mail do korespondencji,
26. Sklep ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni.
27. W przypadku gdy w reklamacji nie podano wymaganych informacji lub nie załączono wymaganych dokumentów Sklep zwróci się do składającego reklamację poprzez e-mail o uzupełnienie reklamacji w terminie do 7 dni od dnia doręczenia e-maila. Termin na rozpatrzenie reklamacji biegnie od dnia jej uzupełnienia.
28. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta Sklep dokona bezpłatnego usunięcia wad lub wymiany reklamowanego towaru na nowy, pełnowartościowy.
29. Jeśli klient: a) żąda wymiany rzeczy na wolną od wad zamiast proponowanego przez Sklep usunięcia wady; b) zażąda usunięcia wady zamiast proponowanej przez Sklep wymiany towaru; Sklep może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową towaru wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwy albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałby nadmiernych kosztów. Sklep wykona wówczas obowiązki wynikające z rękojmi zgodnie z zaproponowanym przez siebie sposobem.
30. W przypadku uznania reklamacji za zasadną Sklep zwróci uzasadnione koszty transportu, jakie związane były z dostarczeniem reklamowanego towaru.
31. Zwrot płatności uiszczonych przez Klienta w przypadku uwzględnienia reklamacji regulowany jest w 33-36.


ZWROT PŁATNOŚCI


32. Sklep zwróci Klientowi uiszczoną ceną oraz koszty dostawy w przypadku: a) odstąpienia od umowy na podstawie art. 27 ustawy; b) uznania reklamacji Klienta;
33. Zwrot nastąpi przy użyciu takiego samego sposobu w jakim nastąpiła płatność, chyba że Klient wyrazi zgodę na zwrot płatności przelewem na podany przez siebie rachunek bankowy.
34. Klient nie ponosi kosztów zwrotu ceny oraz zwrotu kosztów dostawy.
35. Sklep informuje, iż dokonuje zwrotu otrzymanych płatności nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania zwróconego towaru lub od dnia dostarczenia nam dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.


OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH


36. Przesyłając wypełniony formularz Klient jednocześnie wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. (tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.) w celu składania zamówień na Towary, zawarcia i realizacji umów, w celu realizacja prawa do odstąpienia, rozpatrywania reklamacji.
37. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, aczkolwiek brak zgody na przetwarzanie wskazanych w formularzu zamówienia danych osobowych niezbędnych dla
umożliwienia złożenia zamówienia, przyjęcia oferty i zawarcia umów sprzedaży skutkuje odmową zawarcia umów.
38. Klient zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych ma prawo wglądu w swoje dane oraz ich poprawienia lub może zażądać ich usunięcia.
39. Dane nie będą udostępniane innym podmiotom, chyba, ze jest to całkowicie niezbędne do realizacji wysyłki zamówienia (dane są przekazywane firmie kurierskiej w celu dostarczenia przesyłki).
40. Administratorem bazy danych Klientów w rozumieniu w/w ustawy jest Kamil Szygulski z siedzibą przy ul. Przyjaźni 42/7, 53-030 Wrocław, woj. dolnośląskie NIP: 899-284-99-19.
41. Klient zobowiązany jest do podania własnych, prawdziwych danych osobowych. Klient oświadcza, iż podane przez niego dane osobowe są danymi Klienta.
42. Klient wyraża zgodę na wykorzystanie przez Sklep adres e-mail, który został wskazany w formularzu w celu potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz realizacji innych czynności określonych w Regulaminie.

_______________________________________

Załącznik 1: Formularz odstąpienia od umowy

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl